Provincie weigert procedure voor windpark te starten

25 juni 2024 Matthijs Oppenhuizen

De provincie weigert de procedure(s) voor Windpark Papenslagweg te starten. Wij vechten dit besluit zeer waarschijnlijk juridisch aan. Meer hierover staat in dit nieuwsbericht. Verder gaan we in op het verslag van bijeenkomst 5 van de omgevingsraad, het document over de onderzoeken dat is besproken met de omgevingsraad en het vervolg van de omgevingsraad.

Provincie weigert procedure voor windpark te starten
De provincie Gelderland weigert de procedure(s) voor Windpark Papenslagweg te starten. Dat is het besluit van de provincie op ons verzoek dat wij in maart 2024 hebben ingediend. Dat is ons gemeld in een brief. De provincie geeft, kort gezegd, aan dat er kan worden gewacht op nieuwe landelijke normen voor windmolens. Tot die tijd worden geen vervolgstappen gezet door de provincie. Dit staat haaks op eerdere uitspraken van de gedeputeerde over Windpark Papenslagweg en hoe de provincie omgaat met andere vergelijkbare windprojecten. In januari van dit jaar zei de gedeputeerde nog in een brief aan de gemeente dat wachten op landelijke normen niet nodig is. Ook staat dit besluit haaks op uitspraken van de Raad van State en de landelijke overheid dat er niet hoeft te worden gewacht op landelijke normen, maar dat er ook locatie specifieke normen voor een project kunnen worden opgesteld. Dat doet de provincie zelf ook bij enkele windparken in Gelderland.

Juridisch aanvechten van besluit provincie
De gemeente Lochem neemt ook geen besluit over Windpark Papenslagweg, dus dit betekent dat er voorlopig geen concrete stappen worden gezet voor ons windpark. Wij beraden ons nu op vervolgstappen, want de argumentatie van de provincie voor het niet nemen van een besluit is onvoldoende. Bovendien heeft de provincie volgens ons op basis van regelgeving de plicht om ons verzoek in behandeling te nemen. Ook de provincie moet een betrouwbare overheid zijn en daar hebben we nu met dit besluit en eerdere uit- en afspraken van de provincie ernstige twijfels bij. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat wij dit besluit van de provincie juridisch aanvechten. Daar zien wij namelijk meer dan genoeg aanknopingspunten voor. We blijven ons dus inzetten om ons windpark een stap verder te brengen. Onder andere via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Presentatie en verslag bijeenkomst 5 omgevingsraad op website
Op 26 maart 2024 was bijeenkomst 5 van de omgevingsraad. Het verslag van deze bijeenkomst staat op onze website, klik daarvoor hier. Daar staat ook de presentatie die als agenda voor deze bijeenkomst was opgesteld.

Document over onderzoeken
In een aantal bijeenkomsten van de omgevingsraad is gesproken over het document over de benodigde onderzoeken voor Windpark Papenslagweg. We hebben op een rij gezet welke onderzoeken – voor zover we nu kunnen inschatten – nodig zijn als de ruimtelijke procedure begint. Dat is onder andere onderzoek naar het geluid en de slagschaduw van de windmolens en het effect van de windmolens op ecologie en landschap. In dat document staat ook wat voor deze onderzoeken de uitgangspunten zijn. De omgevingsraad heeft daar in een aantal bijeenkomsten vragen over gesteld, opmerkingen over gemaakt en aanvullingen of wijzigingen voorgesteld. Op 26 maart is de bespreking van dit document afgerond.

Dit document staat ook op onze website, bij het verslag van bijeenkomst 5. Klik daarvoor hier. U ziet twee versies. In de ene versie staan alle opmerkingen, vragen en suggesties van de omgevingsraad in de kantlijn van het document, met daaronder onze reacties. Ook ziet u in de tekst wat er naar aanleiding van de bespreking in de omgevingsraad is gewijzigd in de tekst. In de definitieve versie die ook op de website staat, zijn al deze wijzigingen verwerkt. 

Nog geen volgende bijeenkomst omgevingsraad
Op 26 maart is afgesproken om nog geen volgende bijeenkomst van de omgevingsraad te plannen. Het leek alle aanwezigen zinvoller om eerst te wachten op een uitspraak van de provincie op het verzoek dat wij hebben ingediend bij de provincie. Wel hebben we toegezegd de omgevingsraad per e-mail op de hoogte te houden. We sturen de omgevingsraad in elk geval elke drie maanden een update of eerder als er ontwikkelingen zijn. Uiteraard hebben we de omgevingsraad geïnformeerd over dit besluit van de provincie. Daarbij hebben we de omgevingsraad gevraagd of er behoefte is aan een bijeenkomst. 

Aanmelden voor de omgevingsraad kan nog steeds. Dat kan via info@windparkpapenslagweg.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen op 06 – 57 87 07 55. Via die gegevens kunt u ook contact opnemen als u vragen heeft over de omgevingsraad.