Stand van zaken

Laatste update: 9 juli 2024

Provincie Gelderland weigert procedure(s) te starten
De provincie Gelderland weigert de procedure(s) voor Windpark Papenslagweg te starten. Dat is het besluit van de provincie op ons verzoek dat wij in maart 2024 hebben ingediend. De provincie geeft, kort gezegd, aan dat er kan worden gewacht op nieuwe landelijke normen voor windmolens. Tot die tijd worden geen vervolgstappen gezet door de provincie. Dit staat haaks op eerdere uitspraken van de gedeputeerde over Windpark Papenslagweg en hoe de provincie omgaat met andere vergelijkbare windprojecten. Naar alle waarschijnlijkheid vechten wij dit besluit van de provincie juridisch aan. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht van 25 juni 2024. Verder hebben we per brief het college van Gedeputeerde Staten verzocht dit besluit te herzien. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht van 9 juli 2024.

Bijeenkomsten omgevingsraad
Er zijn inmiddels vijf bijeenkomsten van de omgevingsraad geweest. De vijfde bijeenkomst was op 26 maart 2024.

De presentaties die worden gegeven tijdens de bijeenkomsten, de kaders en uitgangspunten voor de omgevingsraad en verslagen van de bijeenkomsten vindt u op onze website, klik daarvoor hier

Wie interesse heeft in deelname aan de omgevingsraad, kan voor vragen of aanmelding contact opnemen via info@windparkpapenslagweg.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie via 06 – 57 87 07 55. Meer informatie over de omgevingsraad leest u ook op onze website

Nieuwsbrief
Via deze website en onze nieuwsbrief (aanmelden daarvoor kan onderaan deze pagina) houden we u op de hoogte van de voortgang. Onderaan deze pagina ziet u een overzicht van de nieuwsberichten. Deze berichten geven meer informatie over de stand van zaken.