Het windpark

Het windpark
Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een idee voor een windpark in het gebied ten oosten van Exel, in de gemeente Lochem: Windpark Papenslagweg. Met de drie moderne windmolens die in het gebied mogelijk zijn, kunnen we veel duurzame elektriciteit opwekken. De omgeving kan nauw betrokken zijn bij dit windpark en erin meedoen. Hoe? Dat leest u hier.

Op deze pagina staat informatie over:

  • De locatie van het windpark;
  • De beoogde afmetingen van de windmolens;
  • Visualisaties van de windmolens;
  • Hoeveel duurzame elektriciteit het windpark kan opwekken.

Locatie
Het plangebied van Windpark Papenslagweg ligt in het oosten van de gemeente Lochem, ten oosten van de plaats Exel en nabij de grens met de gemeente Hof van Twente/provincie Overijssel. De windmolens zijn beoogd op agrarische percelen tussen de Papenslagweg, Exelseweg en de grens met Hof van Twente/Overijssel. We denken dat er een reële mogelijkheid is om hier drie moderne windmolens te realiseren. Op de plattegrond hieronder is met de gele lijn het plangebied geschetst waar ruimte lijkt voor drie windmolens. Lees hier meer over waar op moet worden gelet bij de locatiekeuze voor windmolens.

Op onderstaande plattegrond ziet u het plangebied aangegeven met de gele ovaal (tekst loopt door onder de afbeelding)

Plattegrond Lochem plangebied 2

Indicatieve posities van de windmolens
We zijn nog terughoudend met het communiceren van exacte posities van de windmolens, omdat ons initiatief nog pril is. De posities van de windmolens kunnen in een later stadium nog verschuiven. We kunnen op basis van algemene vuistregels wel een eerste inschatting maken waar de windmolens kunnen komen binnen het plangebied, maar dit is dus nadrukkelijk onder voorbehoud. Deze posities zijn op basis van de aannames en inschattingen van dit moment. Er volgt nog een lang proces met veel onderzoek dat tot verandering van posities kan leiden. Onder dat voorbehoud plaatsen we hieronder een plattegrond met daarop de huidige, indicatieve en beoogde posities van de windmolens. Dat zijn de blauwe stippen op de plattegrond (tekst loopt door onder de afbeelding).

2023 05 16 plattegrond posities WP Papenslagweg blauwe stippen 1

Moderne windmolens
De windmolens krijgen waarschijnlijk een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Dat betekent dat een wiek circa 100 meter is en de tiphoogte - het bovenste puntje als een wiek rechtovereind staat - ongeveer 280 meter zal zijn. Nader onderzoek naar bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en ecologie, wijst uit wat de uiteindelijke afmetingen van de windmolens worden. Lees hier waarom de hoogte van een windmolen belangrijk is en welke voordelen dit heeft (tekst loopt door onder de illustratie die termen als ashoogte en rotordiameter uitlegt).

Kernbegrippen Windmolens Pure Energie Verkleind

Visualisaties
Hieronder staat een video met visualisaties van de drie beoogde windmolens vanaf diverse locaties rondom het plangebied. De windmolens op de visualisaties hebben een ashoogte van 180 meter, een rotordiameter van 200 meter en een tiphoogte van 280 meter (tekst loopt door onder de video).

Veel duurzame elektriciteit
De beoogde windmolens zijn groot, maar wekken daardoor ook veel op. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van drie van dergelijke windmolens samen is circa 90.000.000 kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is bijvoorbeeld evenveel als circa 48 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Lochem.

Moderne windmolens zijn efficiënter
Moderne windmolens met dergelijke afmetingen zijn aanzienlijk efficiënter. Als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt deze vier keer zoveel elektriciteit op. Overal in het land bereiken windmolens inmiddels deze afmetingen. Dit is ingegeven door Rijksbeleid, uitgevoerd via de SDE++: veel duurzame energie tegen lage kosten. Door een fors hogere elektriciteitsproductie per windmolen daalt de kostprijs per opgewekte kilowattuur en wordt duurzame elektriciteit zo efficiënt mogelijk geproduceerd. Dat zorgt ervoor dat lagere windmolens inmiddels niet meer rendabel zijn en er moet worden uitgegaan van moderne windmolens.

Groter, maar niet meer effect op omgeving
Een grotere windmolen maakt niet automatisch meer geluid dan een kleinere windmolen. Tevens draaien grote windmolens langzamer rond. Regels voorkomen dat een grotere windmolen meer geluid en slagschaduw mag veroorzaken bij een woning dan een kleinere windmolen. Zo ontvangen woningen maximaal zes uur slagschaduw per jaar, ongeacht het aantal windmolens of het formaat. Meer weten?  Klik hier voor meer informatie over geluid en hier voor meer informatie over slagschaduw.