Het windpark

Het windpark
Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben een idee voor een windpark in het gebied ten oosten van Exel, in de gemeente Lochem: Windpark Papenslagweg. Met de drie moderne windmolens die in het gebied mogelijk zijn, willen we een grote bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Lochem. De omgeving kan nauw betrokken zijn bij dit windpark en erin meedoen. Hoe? Dat leest u hier.

Locatie
Het plangebied van Windpark Papenslagweg ligt in het oosten van de gemeente Lochem, ten oosten van de plaats Exel en nabij de grens met de gemeente Hof van Twente/provincie Overijssel. De windmolens zijn beoogd op agrarische percelen tussen de Papenslagweg, Exelseweg en de grens met Hof van Twente/Overijssel. We denken dat er een reële mogelijkheid is om hier drie moderne windmolens te realiseren. Op de plattegrond hieronder is met de gele lijn het plangebied geschetst waar ruimte lijkt voor drie windmolens. Lees hier meer over waar op moet worden gelet bij de locatiekeuze voor windmolens.

Op onderstaande plattegrond ziet u het plangebied aangegeven met de gele ovaal (tekst loopt door onder de afbeelding)

Plattegrond Lochem plangebied 2

Moderne windmolens
De windmolens krijgen waarschijnlijk een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Dat betekent dat een wiek circa 100 meter is en de tiphoogte - het bovenste puntje als een wiek rechtovereind staat - ongeveer 280 meter zal zijn. Nader onderzoek naar bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en ecologie, wijst uit wat de uiteindelijke afmetingen van de windmolens worden. Lees hier waarom de hoogte van een windmolen belangrijk is en welke voordelen dit heeft (tekst loopt door onder de illustratie die termen als ashoogte en rotordiameter uitlegt).

Kernbegrippen Windmolens Pure Energie Verkleind

Visualisaties
Hieronder staat een video met visualisaties van de drie beoogde windmolens vanaf diverse locaties rondom het plangebied. De windmolens op de visualisaties hebben een ashoogte van 180 meter, een rotordiameter van 200 meter en een tiphoogte van 280 meter (tekst loopt door onder de video).

Grote bijdrage aan klimaatneutraal Lochem
De beoogde windmolens zijn groot, maar wekken daardoor ook veel op. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van drie van dergelijke windmolens samen is circa 90.000.000 kilowattuur (kWh) per jaar. De gemeente Lochem wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Windpark Papenslagweg levert hier een grote bijdrage aan. Met een jaarlijkse opbrengst van circa 90.000.000 kWh kunnen de beoogde windmolens circa 48 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Lochem duurzaam opwekken.  

Moderne windmolens zijn efficiënter
Moderne windmolens met dergelijke afmetingen zijn aanzienlijk efficiënter. Als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt deze vier keer zoveel elektriciteit op. Overal in het land bereiken windmolens inmiddels vergelijkbare afmetingen. Dit is ingegeven door Rijksbeleid, uitgevoerd via de SDE++: veel duurzame energie tegen lage kosten. Door een fors hogere elektriciteitsproductie per windmolen daalt de kostprijs per opgewekte kilowattuur en wordt duurzame elektriciteit zo efficiënt mogelijk geproduceerd. Dat zorgt ervoor dat lagere windmolens inmiddels niet meer rendabel zijn en er moet worden uitgegaan van moderne windmolens. 

Moderne windmolen: groter en stiller
Moderne windmolens zijn over het algemeen ook gunstiger als het bijvoorbeeld gaat om geluid. De trend is dat de grotere, moderne windmolens stiller zijn dan de oudere, kleinere modellen. Tevens draaien grote windmolens aanmerkelijk langzamer rond en dat zorgt voor een rustiger beeld.

Ook zorgt de regelgeving ervoor dat een grotere windmolen niet meer effect op de omgeving mag hebben dan een kleinere windmolen. De hoeveelheid geluid en slagschaduw die op de gevel van een woning van derden mag worden veroorzaakt, wordt vastgelegd. Dit is ongeacht het aantal windmolens of de afmetingen van de windmolen(s). Meer weten? Klik hier voor meer informatie over geluid en hier voor meer informatie over slagschaduw.