Principeverzoek ingediend bij gemeente Lochem

27 juni 2023 Matthijs Oppenhuizen

Onlangs hebben we een vervolgstap gezet voor Windpark Papenslagweg: we hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente Lochem.

Principeverzoek ingediend bij gemeente Lochem
Ons idee voor Windpark Papenslagweg is pril. Tegelijkertijd zijn wij dit initiatief begonnen, omdat we het graag willen realiseren – waarbij we beseffen dat er mensen en organisaties in de omgeving zijn die (grote) moeite hebben met windmolens in dit gebied. In januari van dit jaar begonnen we het gesprek met de omgeving over ons idee en we bekijken daarbij natuurlijk of we vervolgstappen kunnen zetten voor ons idee. Onlangs hebben we een vervolgstap gezet: we hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente Lochem. In dit nieuwsbericht lichten we dat toe.

Wat is een principeverzoek?
Met een principeverzoek vragen we nog niet een omgevingsvergunning aan, maar dit is een stap ervoor. Het is wel een eerste formele stap. In onze nieuwsbrief van 23 mei 2023 beschreven we kort wat een principeverzoek is. We vragen hiermee hoe de gemeente in principe tegenover ons initiatief staat. Afhankelijk van het antwoord kan de stap hierna zijn dat er een planologische procedure wordt opgestart. Het is nu aan de gemeente om hierop een antwoord te geven. Op welke termijn dat antwoord komt, bepaalt de gemeente in grote mate zelf. Daar kunnen wij nu niets over zeggen. 

Verzoek bij gemeente, provincie geïnformeerd
Dit principeverzoek hebben we ingediend bij de gemeente, hoewel formeel de provincie Gelderland het bevoegd gezag is. Dat betekent dat de provincie op dit moment de instantie is die besluit over de planologische procedure(s). Dat is bij wet zo geregeld. Voor windprojecten van 0 tot 5 MW aan opgesteld vermogen, is de gemeente het bevoegd gezag. Voor windprojecten van 5 tot 100 MW aan opgesteld vermogen is de provincie het bevoegd gezag. Hoewel wij nog geen definitief windmolentype hebben gekozen, krijgen de windmolens die wij beogen zeer waarschijnlijk een vermogen van circa 5 à 6 MW per stuk. Dat betekent dus circa 15 à 18 MW voor Windpark Papenslagweg in totaal, uitgaande van drie windmolens zoals wij die nu beogen. Dat betekent dus dat op dit moment formeel de provincie het bevoegd gezag is. De gemeente kan de provincie vragen om deze bevoegdheid over te dragen, maar daar moet de gemeente dus wel zelf om vragen. We vragen daarom in ons principeverzoek ook of de gemeente om deze overdracht van bevoegdheid wil vragen. Dat we ons principeverzoek indienen bij de gemeente, past binnen de Windladder van de provincie en het uitgangspunt van de provincie dat dergelijke verzoeken eerst aan de gemeente worden voorgelegd. Wij hebben de provincie wel geïnformeerd over dit principeverzoek. En we hebben het ook bij de gemeente aangekondigd. 

We respecteren standpunt gemeente over landelijke normen
Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de gemeente als standpunt geen initiatieven voor windmolens in behandeling te nemen totdat er nieuwe milieunormen zijn van de landelijke overheid. In onze nieuwsbrief van 22 februari 2023 en van 23 mei 2023 gingen we in op het momenteel ontbreken van landelijke normen en de mogelijkheid van specifieke lokale normen voor een specifiek windpark. De huidige verwachting is dat begin 2024 de nieuwe landelijke normen van kracht zijn. Maar dit is niet zeker. De publicatie van de concept-normen is al enkele keren uitgesteld en er moet door het Rijk nog een (politiek) besluitvormingsproces worden doorlopen. Tegelijkertijd dringt de tijd vanwege de klimaatopgave, er is In Nederland veel meer duurzame elektriciteit nodig, ook opgewekt op land. Het duurt in alle gevallen lang voordat een windpark kan worden gebouwd. Dat zijn hoe dan ook jarenlange processen. 

Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat wij het standpunt van de gemeente respecteren door voor te stellen dat we wachten op de nieuwe landelijke normen. Maar wat ons betreft geldt er een deadline van 1 maart 2024. Als er dan nog geen vastgestelde landelijke normen zijn, verzoeken wij de gemeente om voor Windpark Papenslagweg specifieke lokale normen op te stellen. Zo proberen we in ons verzoek de middenweg te vinden tussen het standpunt van de gemeente, maar wel zicht te blijven houden op voortgang van ons initiatief. Zo blijft het in onze ogen mogelijk dat dit windpark kan bijdragen aan de doelstelling voor veel meer duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030. De regio Stedendriehoek waar de gemeente Lochem onderdeel van is, heeft toegezegd aan die extra duurzame opwek een bijdrage te leveren. 

Ons volledige principeverzoek vindt u op deze website, klik daarvoor hier. 

Informatieavond slagschaduw en geluid
Op 20 juni 2023 hielden we de informatieavond over slagschaduw en geluid. De presentatie die we daar hebben gegeven, vindt u op deze website. Klik daarvoor hier. We werken nog aan het verslag van deze bijeenkomst met daarin met name de vragen en opmerkingen van aanwezigen en onze reacties daarop. Dat verslag wordt bij de presentatie gevoegd zodra dat is afgerond.