Eerste bijeenkomst omgevingsraad en informatieavond

23 mei 2023 Matthijs Oppenhuizen

Op 10 mei 2023 was de eerste bijeenkomst van de omgevingsraad. Verder organiseren we op 20 juni een informatieavond over slagschaduw en geluid. Daarnaast gaan we in dit nieuwsbericht in op de stand van zaken, indicatieve posities van de windmolens en een ontwikkeling rond lokale normen voor windmolens.

Verslag eerste bijeenkomst omgevingsraad
Op 10 mei 2023 was de eerste bijeenkomst van de omgevingsraad. Zes omwonenden die zich hebben aangemeld voor de omgevingsraad en wij als initiatiefnemers maakten in de eerste plaats nader kennis met elkaar. Verder hebben we het gehad over de stand van zaken van het windpark, de kaders en uitgangspunten van de omgevingsraad en welke bespreekpunten er verder zijn. De presentatie die is gegeven tijdens de bijeenkomst, de kaders en uitgangspunten en een verslag vindt u op onze website, klik daarvoor hier

Wie interesse heeft in deelname aan de omgevingsraad, kan voor vragen of aanmelding contact opnemen via info@windparkpapenslagweg.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie via 06 – 57870755. Meer informatie over de omgevingsraad leest u ook op onze website

Stand van zaken Windpark Papenslagweg
We hebben nog geen formele aanvraag voor een vergunningsprocedure of andere ruimtelijke procedure ingediend voor Windpark Papenslagweg. We hebben ook geen toezegging van de gemeente of provincie over ons idee. Zoals gemeld in onze nieuwsbrief van 22 februari 2023 verkennen we of en welke eventuele vervolgstappen mogelijk zijn.

Overigens bestaat een vervolgstap naar alle waarschijnlijkheid niet direct uit een vergunningsaanvraag of soortgelijke procedure. Het is bij dit soort initiatieven gebruikelijker om eerst een principe-uitspraak te vragen: hoe staat de gemeente of provincie in principe tegenover het idee voor dit windpark? Als daar een positieve uitspraak op komt, geeft dat ons als initiatiefnemers een basis om verdere investeringen te doen. Dan kunnen we het plan concreter maken, op weg naar een vergunningsaanvraag en eventueel andere benodigde procedures. Die investeringen bestaan dan vooral uit gericht onderzoek, onder andere naar slagschaduw, geluid en ecologie. Zoals in het verslag van de bijeenkomst van de omgevingsraad staat, worden deze onderzoeken voorafgaand aan een formele aanvraag uitgevoerd. Zowel de opzet als de resultaten van de onderzoeken kunnen we eerst bespreken met de omgeving, met name via de omgevingsraad.

Aanmelden voor informatieavond over slagschaduw en geluid
Op 20 juni 2023 organiseren we in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren een informatieavond over slagschaduw en geluid. Op 10 mei gaf de omgevingsraad aan dit belangrijke onderwerpen te vinden en de verwachting is dat meer omwonenden hier meer informatie over willen. De bijeenkomst op 20 juni begint om 19.30 uur. We geven een presentatie over slagschaduw en geluid en daarna is er ruimte voor vragen uit de zaal. We verzoeken iedereen die hierbij aanwezig wil zijn om zich uiterlijk 15 juni aan te melden via info@windparkpapenslagweg.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen op 06 – 57870755. Dan weten we met hoeveel mensen we rekening kunnen houden.

Nog geen specifieke informatie over Windpark Papenslagweg
Op deze informatieavond kunnen we nog niet vertellen hoeveel slagschaduw en geluid er concreet bij woningen rondom Windpark Papenslagweg is te verwachten. Daarvoor moeten we eerst de gerichte onderzoeken doen en dat komt nog te vroeg, zoals eerder gemeld in deze nieuwsbrief. Wel kunnen we algemene informatie geven over slagschaduw en geluid (hoe werkt het?) en wat er in het algemeen over bekend is wat omwonenden daarvan kunnen merken.

Hieronder ziet u een visualisatie van Windpark Papenslagweg, gezien vanuit de omgeving van de kruising Visschersdijk / Ensinkgoorsdijk (tekst loopt door onder de afbeelding).

2023 05 15 kruising Visschersdijk Ensinkgoorsdijk 1

Grotere windmolens: niet automatisch meer effect op omgeving
Een zorg die we veel horen, is dat grotere, moderne windmolen meer effect (denk aan geluid en slagschaduw) op de omgeving hebben dan kleinere windmolens. Dat is niet zo. Een grotere windmolen maakt niet automatisch meer geluid dan een kleinere windmolen, dat verband blijkt niet uit de gegevens van moderne windmolens. Tevens draaien grote windmolens langzamer rond. Dat zorgt voor een rustiger beeld. Verder voorkomen regels en normen dat een grotere windmolen meer geluid en slagschaduw mag veroorzaken bij een woning dan een kleinere windmolen. Een grotere windmolen heeft daardoor niet automatisch meer effect op de omgeving. Op de informatieavond op 20 juni kunnen we hier uitgebreider op ingaan.

Indicatief: posities van de windmolens
In de bijeenkomst van de omgevingsraad kwam het verzoek van omwonenden om de exacte beoogde posities van de windmolens te communiceren. Tot nu toe zijn we daarin terughoudend, omdat ons initiatief nog pril is. De posities van de windmolens kunnen in een later stadium nog verschuiven. We kunnen op basis van algemene vuistregels wel een eerste inschatting maken waar de windmolens kunnen komen binnen het plangebied, maar dit is dus nadrukkelijk onder voorbehoud. Deze posities zijn op basis van de aannames en inschattingen van dit moment. Er volgt nog een lang proces met veel onderzoek dat tot verandering van posities kan leiden. Onder dat voorbehoud plaatsen we hieronder een plattegrond met daarop de huidige, indicatieve en beoogde posities van de windmolens. Dat zijn de blauwe stippen op de plattegrond (tekst loopt door onder de afbeelding). 

2023 05 16 plattegrond posities WP Papenslagweg blauwe stippen 1

Lokale normen voor windmolens zijn een optie
Op dit moment neemt de gemeente Lochem geen initiatieven voor windmolens in behandeling totdat er nieuwe milieunormen zijn van de landelijke overheid. Het Rijk werkt nu aan die nieuwe normen. In onze nieuwsbrief van 22 februari 2023 gingen we daar uitgebreider op in.

Een andere optie dan wachten op landelijke normen is om voor een specifiek project – zoals Windpark Papenslagweg – specifieke lokale normen te bepalen. Voorwaarde voor dergelijke specifieke normen is dat er een goede, op de lokale situatie toegesneden motivatie voor het specifieke windproject aan de normen ten grondslag ligt.

Recent deed de Raad van State een uitspraak over een windpark in Delfzijl. Volgens de Raad van State mag dit windpark op basis van lokale normen – specifiek voor dit windpark bedacht – worden gebouwd. Dit betekent niet dat de normen die voor dit windpark gelden ook direct voor alle andere windparken in Nederland kunnen worden gebruikt. Dat moet immers per project worden bepaald met lokale normen. Maar deze uitspraak is wel een belangrijk handvat als het gaat om de onderbouwing van dergelijke normen. Oftewel: hoe kan worden aangetoond dat lokale normen zorgvuldig zijn? Meer hierover leest u op de website van de Raad van State.

Wat ons betreft zijn er dus twee opties voor Windpark Papenslagweg: óf wachten op nieuwe landelijke normen óf aan de slag met specifieke, lokale normen. Wij zijn en blijven hierover in gesprek met de gemeente en de provincie, hoe zij hier tegenaan kijken.