Verzoek aan provincie om besluit te herzien

09 juli 2024 Matthijs Oppenhuizen

Met een brief hebben we Gedeputeerde Staten van Gelderland verzocht om de procedure voor Windpark Papenslagweg alsnog te beginnen. In dit nieuwsbericht leggen we dit verder uit.

Verzoek aan provincie om besluit te herzien
Per brief hebben wij de provincie Gelderland verzocht om het recente besluit over ons windpark te herzien en dus om de ruimtelijke procedure(s) voor het windpark alsnog te starten. Klik hier om onze volledige brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland te lezen.

Provincie toont zich geen betrouwbare overheid
Wij hebben grote moeite met het besluit van de provincie om de procedure niet te starten. In de kern toont de provincie zich richting ons in onze ogen als een onbetrouwbare overheid. Zo wil de provincie nu net als de gemeente Lochem met verdere besluiten wachten totdat er nieuwe landelijke normen voor windmolens zijn. Dat staat haaks op schriftelijke uitspraken van gedeputeerde Ans Mol van een half jaar geleden over ons concrete initiatief waarin ze juist zei dat voortgang belangrijk is en dat wachten op landelijke normen niet nodig is. Ook behandelt de provincie ons initiatief anders dan andere vergelijkbare windprojecten. Windpark Lingewaard-A15 in de gemeente Lingewaard gaat bijvoorbeeld wel verder ondanks de afwezigheid van landelijke normen. Verder handelt de provincie met dit besluit in strijd met de Elektriciteitswet en de Europese Noodverordening. In onze brief leggen we dat uit. Het besluit van de provincie staat nota bene zelf vol met argumenten waarom de provincie ons verzoek níet had moeten afwijzen. Klik hier om dat besluit te lezen.

Helaas overwegen wij juridische stappen
Graag werken wij in goed overleg met de provincie en gemeente aan de realisatie van dit windpark om zo bij te dragen aan de doelstellingen voor 2030 die provincie en gemeente zélf hebben vastgesteld. Wij hebben hier veel tijd en energie in gestoken, maar om voor ons onbegrijpelijke redenen wijzen provincie en gemeente zonder deugdelijke inhoudelijke afweging ons verzoek af. Daarom voelen wij ons in het uiterste geval genoodzaakt juridische stappen tegen dit besluit te overwegen. We zijn liever in goed overleg, maar maken gebruik van ons recht als wij dat nodig achten. In onze ogen is de enige juiste beslissing dat de provincie het besluit over ons windpark herziet. Niet alleen om een volgende stap te zetten op weg naar meer duurzame energie die hard nodig is, maar ook zeker om ervoor te zorgen dat de provincie een betrouwbare overheid blijft.